Naslovna

Temeljni razlozi osnivanja stranke Moja Voljena Hrvatska, počivaju na uvjerenju da Hrvatska država i društvo proživljavaju veliku društvenu krizu napose krizu državnih i društvenih institucija, koje se očituju u krizi političkog sustava, političkog života i državnog vodstva. Posljedica toga je društvena depresija, stanje beznađa i straha naših građana za vlastitu budućnost, budućnost obitelji, a u konačnici i za budućnost našeg naroda i Hrvatske države.

Hrvatska je izdana, ponižena, opljačkana i obeščašćena, zato Vas pozivamo na okupljanje, kako bismo složno pomogli našoj Domovini u ovim sudbonosnim vremenima.

 

 

Utemeljitelji stranke “Moja Voljena Hrvatska” smatraju da su sloboda
pojedinca, sloboda obitelji i sloboda suverene nacije, sami po sebi
jasni i razumljivi. U svojoj pravednoj težnji i nepokolebljivoj
odlučnosti za ostvarenje dobrobiti i blagostanja hrvatske nacije,
stranka MVH slobodna je služiti se savjetima i prijedlozima sadržanim
u načelima i programu konzultantskog portala
http://amac.hrvati-amac.com , koji je nastao na istim temeljima
slobode.